Ματιά

John James Audubon State Park, Henderson, Kentucky, USA, North America

A Park inspired by the works of John James Audubon, a famous ornithologist and painter. Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας. Σχετικά […]

John James Audubon State Park, Henderson, Kentucky, USA, North America

A Park inspired by the works of John James Audubon, a famous ornithologist and painter.

Φωτογραφίες: John James Audubon State Park, Henderson, Kentucky, USA, North America


Καιρος: John James Audubon State Park, Henderson, Kentucky, USA, North America

Δορυφορικός Χάρτης: John James Audubon State Park, Henderson, Kentucky, USA, North America

Γεωφυσικός Χάρτης: John James Audubon State Park, Henderson, Kentucky, USA, North America

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα