Πολύγυρος, Χαλκιδική, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από τον Πολύγυρο στη Χαλκιδική.