Σέιχ Σου, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα

Φωτογραφίες από το Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη.