Το αυτό – It – 1990

Να την δείτε; Αν έχετε τρεις ώρες για πέταμα, δείτε την... τι να πω!