«707 καρκινικές φράσεις», της Σοφίας Σταμπολίτη

Καρκινικές λέγονται οι φράσεις που διαβάζονται και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή από τ’ αριστερά προς τα δεξιά και από...