«Αφοσίωση», Βερόνικα Ροθ – «Allegiant», Veronica Roth

Η Τρις είναι φυλακισμένη, μαζί με άλλους, στο κτίριο που στεγαζόταν άλλοτε το αρχηγείο της Πολυμάθειας. Οι Χωρίς Φατρία, υπό...