«Από τον μεγάλο πόλεμο στη διαρκή κρίση», Μαρκ Σενέ

Πρόκειται για ένα αμείλικτο δοκίμιο. Πρόκειται για Αριστούργημα. Διαβάστε το.