«Απριλίου ξανθίσματα», Νίκος Μοσχοβάκης

Ποίηση χαμηλών τόνων με καλυμμένες εξάρσεις, έντιμη, λιτή, συνεπής στο αίσθημά του...