«Αυλαία», Αγκάθα Κρίστι – «Curtain Poirot’s Last Case», Agatha Christie

Είναι θαρρώ το πιο δυνατό και το πιο ευφυές από τα αστυνομικά μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστι.