«Εν χορώ και οργάνοις (επί των ορέων ωραιότης)», Σπύρος Νεραϊδιώτης

Το «Εν χορδαίς και οργάνοις (επί των ορέων ωραιότης)» είναι ένα βιβλίο που θυμίζει κονσέρτο με μαζούρκες του Σοπέν.