«Γεράπετρος», του Σταύρου Χριστοδουλάκη

Όπως εύστοχα αναφέρει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Απόστολος Παπαϊωάννου, στην αρχή του προοιμιακού λόγου: «Η Ιεράπετρα, η γη και...