«Ιπτάμενες σελίδες», του Βασίλη Παπαθεοδώρου

Οι κάτοικοι της Βόρειας και της Νότιας Πανδυσίας πριν από πολλά πολλά χρόνια ζούσαν ειρηνικά και μονιασμένα στο κράτος τους...