«Κωνσταντίνος Αύγουστος», του Νίκου Μπατσιούλα

Ο Αβλάβιος, Ρωμαίος πολίτης απόγονος αριστοκρατικών οικογενειών της Γόρτυνας και γιος του Νικάτωρα, γεννήθηκε στην πόλη της Κρήτης το 288μ.Χ....