«Τρία παιδιά χαμένα στο διάστημα», Χάρης Σακελλαρίου

Απολαυστικό από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του το «Τρία παιδιά χαμένα στο διάστημα» είναι ένα βιβλίο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι και να διαβαστεί από όλα τα ελληνόπουλα.