«Μελιδόνι», Βασιλική Λόη

Ο σύγχρονος, καθημερινός άνθρωπος ιδωμένος από την οπτική γωνία ενός παραθύρου που "βλέπει" στον εσώτερο εαυτό μας!