«Μια μητέρα», Αλεχάντρο Παλόμας

Το έργο «Μία Μητέρα» αποτελεί ένα συγκινητικό χρονικό μίας οικογενειακής συμφιλίωσης και την αναγνώριση και αποδοχή των απωλειών, που επιφέρουν την καταλλαγή και την κατάλυση των δεσμών του χρόνου και του πόνου.