«Μικρά Αγγλία», Ιωάννα Καρυστιανή

Στις εννέα Ιουλίου, Τετάρτη, ο Σπύρος Μαλταμπές της άγγιξε το χέρι, στις δεκαεπτά Ιουλίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, της το...