“Μπορείς να αποδράσεις από το εργαστήριο του Δρ Tom Cat;”, Χρήστος Μαλλιαράκης

Ένα βιβλίο πολύ χρήσιμο για τα παιδιά, που λίγο-πολύ όλα μαθαίνουν πια Προγραμματισμό.