«Ο βασιλιάς των τρελών», Τάνια Κίνκελ – «Der Konig der Narren», Tanja Kinkel

Στη χώρα της Ονειροφαντασίας, η πεδιάδα της Κένφρα χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Κι αυτό γιατί εκεί ζουν και δημιουργούν οι Υφάντρες...