Οι καταραμένοι, Κώστας Κατσάπης

Σπαράγματα κοινωνικής ιστορίας, αντίδοτο στη νοσταλγία του εξήντα.