«Ολυμπιάδα. Ο βίος και η πολιτεία της μητέρας του Μ. Αλέξανδρου», Σαράντος Καργάκος

Η Ολυμπιάδα, ως σύζυγος του Φιλίππου Β' και ως μητέρα του Μ. Αλέξανδρου ήταν μια δυναμική γυναίκα με δική της πολιτική και στρατιωτική πορεία που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί από την Ιστορία.