«Πανδημία Κορωνοϊού – Αλήθειες, ψεύδη, λάθη», Χαράλαμπος Γκούβας

Αυτή η εργασία του συμπατριώτη μας Χαράλαμπου Γκούβα ασχολείται κυρίως με το επιδημιολογικό, το στρατηγικό και το κοινωνικό σκέλος της επιδημίας.