«Ποιήματα», Αντώνης Σαμαράκης

Οι ανησυχίες και τα θέματά του, τα ενδιαφέροντά του και η προβληματική του ελάχιστα διαφέρουν στην ποίηση και την πεζογραφία του.