«Σαν το Μεγαλέξανδρο», Ελένη Παπαφιλίππου

Μέσα από αυτές τις επτά ιστορίες, η Ελένη Παπαφιλίππου, μας μιλά για τους πολίτες του κόσμου.