«Σπαρτιάτες οι σκλάβοι του πολέμου», Χαρίτων Γιωτάκης

Τον Ιούλιο του 520 π.Χ., στην ωβά Μεσόα της Σπάρτης, γεννήθηκε ο γιος του ευγενούς Ιπποκλή και της Ξενοπείθιας. Λίγες...