«Τα δάκρυα των αστεριών», Σουζάνα Σωτηριάδου

Μόλις ξεκινήσετε το διάβασμα, θα έχετε την εντύπωση ότι βρίσκεστε πάνω σε ένα ποδήλατο... πότε θα τρέχετε γρήγορα με ταχείς εναλλαγές των εικόνων, και πότε θα επιβραδύνετε παρατηρώντας όλες τις λεπτομέρειες που βρίσκονται στο οπτικό σας πεδίο.