«Τώρα μπορώ να σας κοιτάω στα μάτια», Χρήστος Γεωργιάδης

Ως φυτοφάγος και ερευνητής, ο συγγραφέας του «Τώρα μπορώ να σας κοιτάω στα μάτια» δείχνει τον δρόμο των ειρηνικών τροφών