Αυγά κεράκια

Μια πολύ εύκολη κατασκευή για να κάνουμε... ατμόσφαιρα!