Αδαμάντιος Κοραής

Ο Αδαμάντιος Κοραής είναι ένας από τους κυριότερους εκπρόσωπους του νεοελληνικού διαφωτισμού