Ανύπαντρος προξενητής

Χριστουγεννιάτικο ηθογραφικό διήγημα