Αριστοτέλης 384-322π.Χ.

Υπήρξε δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.