Άγρια Εδώδιμα Χόρτα και καθημερινότητα

Αυτά τα φυτικά είδη χρησιμοποιούνται κυρίως στη διατροφή του ανθρώπου, όπως επίσης και ως φάρμακα στα πλαίσια της παραδοσιακής ιατρικής.