Αβρόχοις ποσί

Άκοπα ή χωρίς ζημιά ή χωρίς να κοστίσει τίποτα...