Χούντα 1967-1974 – Δικτατορία των Συνταγματαρχών – Επταετία – 21 Απριλίου 1967

Σ' αυτήν την περίοδο που όλα "τα 'σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά", μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια ιδιαίτερα γεγονότα