Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κέρκυρας .: Έγραψαν .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κέρκυρας

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που άδουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων στην Κέρκυρα.

Γράφει: Matia Gr

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κέρκυρας – Α’ Εκδοχή

Σήμερα οι μάγοι έρχονται,
στη χώρα του Ηρώδη.
Σήμερα οι μάγοι έρχονται,
στη χώρα του Ηρώδη.

Και ο Ηρώδης ταραχθείς,
έγινε θηριώδης.
Και ο Ηρώδης ταραχθείς,
έγινε θηριώδης.

Κράζει τους μάγους και ρωτά,
μάγοι πού θε να πάτε;
Κράζει τους μάγους και ρωτά,
μάγοι πού θε να πάτε;

Στης Βηθλεέμ το σπήλαιο,
την πόλη την Αγία.
Στης Βηθλεέμ το σπήλαιο,
την πόλη την Αγία.

Π’ εκεί γεννάει το Χριστό,
η Δέσποινα Μαρία.
Π’ εκεί γεννάει το Χριστό,
η Δέσποινα Μαρία.

Τους είπε να υπάγωσιν,
και όπου τον ευρώσι.
Τους είπε να υπάγωσιν,
και όπου τον ευρώσι.

Αφού Τον προσκυνήσουσι,
να παν να του ειπούσι.
Αφού Τον προσκυνήσουσι,
να παν να του ειπούσι.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα ΚέρκυραςΧριστουγεννιάτικα Κάλαντα Κέρκυρας

Κεριά

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κέρκυρας – Β’ Εκδοχή

Καλησπερίζω αδελφοί, καλησπερίσματά σας,
και του Χριστού η γέννηση να ‘ναι βοήθειά σας.

Χριστός γεννάται σήμερον, εν Βηθλεέμ τη πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρε η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων,
ο Βασιλεύς των Ουρανών και ποιητής των όλων.

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το Δόξα εν Υψίστοις,
και τούτο άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Πολλά και πάλι του χρόνου να είστε καλά,
Χρόνια Πολλά, Χρόνια Πολλά, να ‘μαστε όλοι καλά.

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Πολλά και πάλι του χρόνου να είστε καλά,
Χρόνια Πολλά, Χρόνια Πολλά, να ‘μαστε όλοι καλά.

Kalanta KerkyrasKalanta Kerkyras

Κεριά

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κέρκυρας – Γ’ Εκδοχή

Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη Θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετ΄ η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων,
ο Βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.

Χρόνια πολλά ευχόμαστε στην οικογένειά σας,
και του Χριστού η γέννησις να ΄ναι βοήθειά σας.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Κερκύρας (Επτάνησα)Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Κερκύρας (Επτάνησα)

Κεριά

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Κέρκυρας – Δ’ Εκδοχή

Ας την καλησπερίσουμε τούτην τη φαμελίαν,
ο Θεός να την πολυχρονά και νάχει την υγείαν.

Λαμπροφοράει η ανατολή η δύσις καμαρώνει,
των Χριστουγέννων εορτή αύριο ξημερώνει.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη,
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρεται η φύσις όλη.

Εις Βηθλεέμ το σπήλαιον την πόλη την Αγίαν,
εκεί εγέννησε το Χριστό η Δέσποινα Μαρία.

Τρεις χρόνους επρωτύτερα εφάνη ένας αστέρας,
έδειξε πως θα γεννηθεί, μεγάλος Βασιλέας.

Εκ τη Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα,
άστρον λαμπρόν τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα.

Φτάσαντες εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσι,
που εγεννήθη ο Χριστός να παν να τον ευρώσι.

Δια Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης,
αμέσως εταράχτηκε κι έγινε θηριώδης.

Ότι πολύ εφοβήθηκε δια την βασιλείαν,
μην του την πάρει ο Χριστός και χάσει την αξίαν.

Κράζει τους Μάγους και ρωτά που ο Χριστός γεννάται,
– Εις Βηθλεέμ ηξεύρομεν ως η γραφή διηγάται.

Τους είπε να υπάγωσι και όπου τον ευρώσι,
να τόνε προσκυνήσωσι και να του ειπώσι.

Όπως υπάγει και αυτός να τον επροσκυνήσει,
με δόλον ο μισόθεος δια να τον αφανίσει.

Φεύγουν οι μάγοι τρέχουσι και τον αστέρα βλέπουν,
που θεϊκός κατέβαινε και με χαρά προστρέχουν.

Εν τω σπηλαίω έρχονται βρίσκουν την Θεοτόκον,
που εβάστα στις αγκάλες της τον άγιόν της τόκον.

Γονατιστοί τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν,
δώρα χρυσά και λίβανον, Θεόν τον ευφημίζουν.

Αφούν τον επροσκύνησαν ευθύς πάλι μισεύουν,
και τον Ηρώδη μελετούν να πάνε να τον εύρουν.

Πλην άγγελος εξ ουρανών βγαίνει τους εμποδίζει,
άλλην οδόν να πορευθούν αυτούς τους διορίζει.

Μη βλέποντας ο βασιλιάς τους μάγους να γυρίζουν,
στην Βηθλεέμ εδιάταξε παιδί να μην αφήσουν.

Όσα παιδία εύρωσι δύο χρονών και κάτω,
όλα να περάσωσι ευθύς απ’ τα σπαθιά των.

Χιλιάδες δεκατέσσερις εσφάξαν μιάν ημέρα,
και οι φωνές ακούγονταν απάνω στον αέρα.

Μητέρες που εφώναζαν τραβούσαν τα μαλλιά τους,
πως τα παιδιά τα άρπαξαν από την αγκαλιά τους.

Και ο Θεός δεν ημπορεί άλλο να το βαστάξει,
έστειλε θείον άγγελο να πάει να τόνε σφάξει.

Κι αφέντες καλησπέρα σας καλησπερίσματά σας,
και του Χριστού η γέννηση νάναι βοήθειά σας.

Κεριά

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.