Χριστούγεννα (Κυριαζής Α.)

Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, τώρα Χριστός γεννιέται...