Χριστούγεννα (Λέων Συμεωνίδης)

Το σήμαντρο της εκκλησιάς αχολογά με χάρη, καλώντας τους χριστιανούς για τον εσπερινό...