Χριστούγεννα (Περίχαρα τα σήμαντρα)

Περίχαρα τα σήμαντρα, απόψε θα σημαίνουν...