Διακόνισσα της Ιεραποστολής Μάμα Θεανώ Μουσδελεκίδου

Αυτή την αγία ημέρα της 3ης Μαρτίου 2020, ο ήλιος της επίγειας ζωής σου κοιμήθηκε στις ευλογημένες πλαγιές της ιεραποστολικής Κατάγκας...