Ματιά

Δρακόντεια μέτρα

“Δρακόντεια μέτρα” είναι οι νόμοι που έγραψε ο νομοθέτης της αρχαίας Αθήνας, Δράκων, οι οποίοι ήταν τόσο αυστηροί, γιατί προέβλεπαν την ποινή του θανάτου σε πολλές περιπτώσεις. Η αυστηρότητα των έγγραφων νόμων του Δράκοντα άφηναν την αίσθηση ότι ήταν γρεμμένοι με αίμα και όχι με μελάνι.

Δρακόντεια μέτρα

✍️ Δρακόντεια μέτρα

📍 Ο Δράκων ήταν τύραννος, αλλά και ο πρώτος ο οποίος κατέγραψε τους νόμους στην Αρχαία Αθήνα με εντολή των Αθηναίων. Αν και συνήθως αναφέρεται ως ο πρώτος νομοθέτης των Αθηνών, πριν από αυτόν, έξι άρχοντες ονομαζόμενοι Θεσμοθέτες, θεσμοθετούσαν άγραφους νόμους από το 683 π.Χ.

📍 Το 624 π.Χ. οι Αθηναίοι του ανέθεσαν να γράψει τους νόμους που μέχρι τότε ήταν προφορικοί. Η εφαρμογή ενός γραπτού νομικού κώδικα θα καταργούσε τους υπάρχοντες «άγραφους» νόμους, για να υπάρχει δικαιότερη εφαρμογή τους σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.

📍 Το 621 π.Χ. ο Δράκων έγραψε τους κανόνες σε μαρμάρινες πλάκες τις οποίες τοποθέτησε στην Αγορά, ώστε να γνωστοποιηθούν σε τουλάχιστον όσους γνώριζαν ανάγνωση για να αντιληφθούν το περιεχόμενό τους.

📍 Οι νόμοι αυτοί ήταν πολύ αυστηροί και από τότε η έκφραση “Δρακόντειοι νόμοι” είναι συνώνυμη με τους ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους. Αντίστοιχα “Δρακόντεια μέτρα” ονομάζονται τα αυστηρά μέτρα.

📍 Οι τιμωρίες ήταν ιδιαίτερα σκληρές, με ασήμαντα αδικήματα, όπως η κλοπή ενός μήλου ή ακόμη και η τεμπελιά να τιμωρούνται με θάνατο.

📍 Οι νόμοι του Δράκοντα αντικαταστάθηκαν με τη νομοθεσία του Σόλωνα μετά το 594 π.Χ.

Ζαχαρή Σοφία – Φιλόλογος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.facebook.com/sofiazachari.filologos/

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα