Είναι ο έρωτας

Όταν νοιώθεις κάτι ν’ αγγίζει την Ψυχή σου. Όταν αυτό το κάτι αλλάζει τη ζωή σου...