Ένας ακούραστος μαχητής

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Ένας ακούραστος μαχητής!