Επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού «Κλιάφα»