Επιστροφή στην Ιθάκη, της Σοφίας Κιόρογλου

...ένα διήγημα της Σοφίας Κιόρογλου.