Φρανθίσκο Γκόγια (Francisco Goya)

Η Φαντασία χωρίς τη Λογική γεννά ανυπόφορα τέρατα. Η Φαντασία ενωμένη με τη Λογική είναι η Μητέρα των Τεχνών και η πηγή των θαυμάτων.