Γεύμα αγάπης στην Περιστερά Θεσσαλονίκης

Το γεύμα αυτό το αφιερώνουμε στη μνήμη του Παπαγιώργη μας…