Η Ανάσταση στη βυζαντινή τέχνη

...ένα άρθρο του αγιογράφου Μανόλη Ζαχαριουδάκη.