Η επαναστατική συμβολή της γλώσσας στην εξέλιξη του ανθρώπου

Ο άνθρωπος γενικεύοντας δια του λόγου τα φαινόμενα της πραγματικότητας, βγαίνει από τα όρια αυτού που του δίνεται άμεσα με τις αισθήσεις και την αντίληψη. Γνωρίζει την πραγματικότητα βαθύτερα και πληρέστερα.