Ιστορία της Τέχνης 2. Βυζάντιο

Σημειώσεις στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης. Η τέχνη στην ιστορική της διάσταση.