Ιστορία της Τέχνης 3. Βυζάντιο, Αναγέννηση και Σύγχρονα Χρόνια

Σημειώσεις στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης. Η τέχνη στην ιστορική της διάσταση.